Enerji Hukuku

Hemşinlioğlu Law Firm gerek yurt içinde ve yurt dışında enerji, petrol, doğal gaz ve madencilik sektörlerine yoğun mesai vermiştir. Yabancı ve Türk ortak teşebbüsler ile doğalgaz hattı inşası ve elektrik ve diğer enerji santrallerini lokal zorunlu kanunlara ve kurallara uygun işletme ile uğraşan şirketlerin yasal çerçevelerini oluşturup sözleşme taslaklarını hazırlamaktadır.

Ayrıca bağımsız ve büyük petrol şirketleri için keşif, geliştirme, üretim ve ıslah sözleşmeleri ile kısıtlı olmamak üzere yakıt ve doğal gaz sektöründe geniş bir deneyimimiz vardır.

Projelerin geliştirilmesi için özel yahut kamu finansmanı seçiminde ve müzakarelerde, loby faaliyetlerinde yardımcı olup üstlenici, tedarikçi, taşeron ile gayrimenkul gelişimi hakları ile ilgili tüm yasal belgelerin taslaklarının hazırlanmasında yardımcı olmaktayız.