Ticaret Hukuku

Hemşinlioğlu Law Firm geniş bir sektörel alanda danışanlarına hizmet vermektedir. Firmamız yerli ve yabancı şirketlerin ve işletmelerin satımında, özel sermaye işlemlerinde, birleşmelerde, devralmalarda, tasfiyelerde, ortak teşebbüslerde, şirket bölünmelerinde, kapsamlı olarak çalışmakta ve durum tespitlerinde, mevzuat hakkında ve işe alımda tavsiye vermektedir.

Danışanlarımızın, kurumsallaşma ve büyümesinde işlemlerinin düzenli ve sağlıklı olarak yürütülmesi için gerekli tavsiyeler verilmekte, düzenlemeler yapılmakta ve geniş interlandımız ile danışanlarımızın uluslararası piyasa ve marketlere ulaşmalarını sağlamaktayız.

Hemşinlioğlu Law Firm ticari dava ekibimiz müvekkillerimizin anlaşmazlıklarını etkili ve verimli bir şekilde çözmeleri konusunda yardım etmektedir.