İcra İflas

İcra İflas alanında verimli sonuç alabilmenin tek yolunun hızlı ve etkili bir yaklaşımla mümkün olacağına inanmaktayız. Hizmetlerimizi her danışanımız için ayrı olarak tasarlayıp tahsilat prosedürlerini her danışanın özel ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemekteyiz. Firmamız alacak tahsilatı, iflas halinde borçlu yahut alacaklı ile müzakere etmek ve ödemelerin yapılandırılması hakkında davalara bakmaktadır.