Maden Hukuku

Firmamız maden arama, üretim ve ıslah hakkında arama ve geliştirme anlaşmaları , ortak teşebbüsler, sendikalar, imtiyaz anlaşmaları, madencilik vergisi, proje finansmanı, yapı finansmanı, sektör ile ilgili sermaye piyasası finansmanı ve altyapı geliştirmesi ve finansmanı,ile hizmet sözleşmeleri ile teknik sözleşmeler, işleme, arıtma ve satım kontratları ve mineral ile madencilik teklonoji hakkında fikri mülkiyet konusunda durum tespiti hizmetlerini vermektedir.