Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku içinde yer almakla beraber spesifik öneme sahip, yerli ve yabancı şirketlerin ve ortak girişimlerin kurulumunda veya kaydında, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanmasında, hisse ve tahvil ihracında, genel kurul toplantılarının organizasyonunda, tasfiyede, kurumsal yönetiminde ve yönetici ile hissedarların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde Danışanlarımıza sağlıklı ve efektif çözümler sunmaktayız.

Ayrıca danışanlarımıza lisans ve franchise, dağıtım, ajans, üretim, teknik uzmanlık, tedarikçilik ile yerel yahut yabahcı iştirakler ile yapılacak ortaklık ve yönetim anlaşmaları gibi geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz